Ettevõttest

Inimesed kes seisavad maitsete taga

Jätkusuutlikus

Meira valmistab vastutustundlikult kvaliteetseid ja ohutuid kohvi- ja maitsestamistooteid.

Teeme tööd selle nimel, et meie tootmisviisid vastaks klientide, töötajate ja kõikide sidusrühmade ootustele. Tegevuse ja toodete kvaliteedi tagamine ning keskkonnamõjude arvestamine on meie pidev töö.

Juhime ja kontrollime tegevuse ohutust süstemaatiliselt oma kvaliteedisüsteemi põhjal. Tagame toodete hea kvaliteedi tootmisahela eri etappidel võetavate kvaliteedikontrolli meetmete abil.

Aitame hoida keskkonda, kasutades keskkonnasäästlikke lahendusi. Pöörame tähelepanu materjalide kasutamisele ja tegevuse energiatõhususele. Minimeerime koostöös eri osalistega kahjulikke keskkonnamõjusid tootmises ja kogu tarneahelas.

Arendame pikaajalist koostööd tarnijatega toodete kvaliteedi ja ohutuse tagamiseks. Pöörame tähelepanu kaubatarnijate tarnevõimele, kvaliteedile, tegevuse keskkonnamõjudele ja eetilisusele.

Peame aktiivset ja avatud dialoogi tarbijate ja klientidega eesmärgiga parandada toodete ja teenuste kvaliteeti. Analüüsime koos töötajate ja sidusrühmadega oma tegevust. Hoolitseme töötajate töökeskkonna ohutuse eest. Selgitame avalikult oma tegevusviise.

Järgime kõigis oma tegemistes kehtivaid õigusakte ja ametkondlikke ettekirjutusi.

Kooskõlas tegevuse juhtimise süsteemidega ISO 9001 ja ISO 14001 oleme pühendunud tegevuse pidevale parandamisele.

Kõik see aitab luua parimad eeldused tulemuslikuks tööks ja tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks